Wat zijn geërfden

Geërfden zijn de leden van de Buurtschap. Om lid te kunnen worden van de Buurtschap van Dieren moet je eigenaar zijn van een 'erf' in het dorp Dieren.

Wat een erf is en aan welke eisen een eigenaar moet voldoen staat in art. 5 van de statuten van de Buurtschap van Dieren. Kort gezegd is een erf een woonhuis. Als je meerderjarig bent , 2 jaar in Dieren woont en tenminste een jaar eigenaar bent van een woonhuis in Dieren kun je vragen lid te worden. Wij noemen dat op de lijst van geërfden worden geplaatst.

Aan het lidmaatschap zijn geen kosten verbonden. Je hoeft als geërfde dan ook geen lidmaatschapsgeld te betalen.

Eenmaal per jaar in maart of april , meestal op de laatste maandag van maart, vindt de jaarvergadering ( de geërfdenvergadering) plaats. Daarin worden onder meer de bestuursleden benoemd en de voorstellen besproken van het bestuur welke bijdragen aan nuttige activiteiten in Dieren in dat jaar zullen worden gedaan.