Reglement

In het reglement zijn door de geërfdenvergadering regels bepaald hoe een aanvraag voor een bijdrage van de Buurtschap gedaan kan worden gedaan en waaraan aanvragen moeten voldoen.

Wij raden u aan alvorens een aanvraag te doen kennis te nemen van deze regels.

Klik hier om het meest actuele huishoudelijk reglement te downloaden.