Dieren en Koninklijke Gazelle

ANBI gegevens Stichting Dieren en Koninklijke Gazelle

– de naam van de instelling: Stichting Dieren en Koninklijke Gazelle

– het RSIN/fiscaal nummer: 855752452

– de contactgegevens : Hogestraat 27, 6953 AR Dieren

– het beleidsplan : Om de doelstelling te realiseren , het realiseren van een kunstwerk, zal het bestuur een keuze proces organiseren om te komen tot een kunstenaar en een ontwerp dat gerealiseerd kan worden. Daarbij zullen alle belanghebbenden betrokken worden. Voorts richt het bestuur zich op het werven van fondsen om dit proces mogelijk te maken en het kunstwerk tot stand te brengen.

– de bestuurssamenstelling : 2 bestuursleden

– de namen van de bestuurders : A. Lentink ;  mr. J.J.M. van Gessel

– het beloningsbeleid ; bestuurders ontvangen geen vergoeding en doen hun werk pro deo

– een verslag van de uitgeoefende activiteiten ; Op 25 november 2015 is de Stichting opgericht De eerste aanzetten om te komen tot een keuzeproces en het werven van fondsen zijn gezet.  

– een financiële verantwoording : De Stichting beschikt niet over een eigen vermogen. Er zijn beperkte kosten ( ca. € 500 ) gemaakt die door giften zijn gedekt. De uitgaven zullen door bijdragen en giften moeten worden gedekt.