Contact

Buurtschap van Dieren
p/a de heer mr. J.J.M. van Gessel
Hogestraat 27
6953 AR Dieren
telefoon 0313-450593
email: info@buurtschapdieren.nl

U kunt ook contact opnemen via onderstaand formulier

Contact

Inschrijfformulier

Ondergetekende verklaart:

  • meerderjarig te zijn
  • meer dan 2 jaar woonachtig te zijn in Dieren
  • tenminste gedurende het laatste jaar eigenaar te zijn van een woning in Dieren

en verzoekt bij deze in de eerstvolgende geërfdenvergadering als geërfde op de lijst van geërfden te worden geplaatst

Ondergetekende verklaart zich bereid zo nodig bewijs te leveren dat hij / zij aan de gestelde eisen voldoet en verleent hierbij het bestuur van de Buurtschap toestemming om de relevante gegevens te controleren in de betreffende registers.