Actueel

Buurtschapslezing over de Duitse Orde 

Op maandag 20 november 2017 vond in Theothorne de jaarlijkse Buurtschapslezing plaats. 

De heer drs. Willem baron Schimmelpenninck van der Oije, Commandeur van Dieren en de heer mr. Jan Cees van Hasselt, secretaris van Ridderlijke Duitse Orde Balije van Utrecht verzorgden een boeiende lezing over verleden en heden van de Duitse Orde.

Na een film over de Ridderlijke Duitse Orde werd ingaan op de huidige werkzaamheden van de Duitse Orde en de relatie die bestaat tussen Dieren en de Duitse Orde. In 1218 werd de Hof te Dieren tijdens de kruistochten geschonken aan de Duitse Orde en werd de Hof te Dieren ingericht als een Commanderie van de Duitse Orde. In 1647 werd de Hof te Dieren verkocht aan stadhouder Willem II van Oranje Nassau die de Commanderie verbouwde tot een jachtslot.

 afbeelding van de commanderie van de Duitse Orde op de Hof te Dieren

De lezing werd druk bezocht.


Buurtbeuk geplant 

In vroeger tijden vergaderden de geërfden van de Buurtschap van Dieren onder een beuk aan de rand van het Dierense Bos op de Schapenberg : de buurtbeuk.

In goed overleg met de stichting Twickel, eigenaar van het Hof te Dieren waartoe ook de Schapenberg behoort, is een plan gemaakt weer een buurtbeuk te planten.  

Onder belangstelling van veel geërfden is op de eerste mooie lentedag vrijdag 10 maart 2017 de Buurtbeuk geplant.

  

 

De boom is gezamenlijk geplant worden door  R.F. graf zu Castell - Rüdenhausen bewoner van kasteel Twickel, door Drs. W.A. baron Schimmelpenninck van der Oije, Commandeur van Dieren van de Ridderlijke Duitsche Orde - Balije van Utrecht, door de president buurtmeester van de Buurtschap van Dieren Dhr. A. Lentink, door gedeputeerde C. Bieze van de provincie Gelderland en door wethouder Mevr. N. Olland van de gemeente Rheden. (van rechts naar links op de foto)

Medewerking werd verleend door muziekvereniging Wilhelmina en wijngaard Domein Hof te Dieren.

 

 

 

 

 

.