Jaarvergadering

ALGEMENE VERGADERING VAN  GEëRFDEN  VAN DE BUURTSCHAP VAN  DIEREN

De eerstvolgende vergadering zal worden gehouden op maandag 26 maart 2018 om 20.00 uur in zalencentrum Theothorne Callunaplein 77 te Dieren

AGENDA:

 1. Opening  door de president
 2. Notulen van de vorige vergadering d.d. 27 maart 2017
 3. Verslag van de penningmeester over 2017 en begroting 2018
 4. Verslag van de boekencontrolecommissie
 5. Jaarverslag van de secretaris
 6. Controle van de lijst van geërfden en nieuwe aanmeldingen
 7. Verkiezing buurtmeesters en commissielid.

  PAUZE

 8. Voorstellen van het bestuur
 9. Rondvraag.
 10. Sluiting.