Jaarvergadering

 

Algemene Vergadering van geërfden van de Buurtschap van Dieren

gehouden op 11 april 2022 in Theothorne aanvang 20.00 uur

          Agenda

 1. Opening door de president
 2. Notulen van de geërfdenvergadering 
 3. Verslag van de penningmeester en begroting
  de stukken liggen een half uur voor de vergadering ter inzage
 4. Verslag van de boekencontrolecommissie
 5. Jaarverslag van de secretaris
 6. Controle van de lijst van geërfden en toelating nieuwe aanmeldingen
 7. Verkiezing buurtmeesters en commissieleden
  Tegenkandidaten kunnen zich voor aanvang van de Algemene Vergadering tot 18.00 uur melden bij het secretariaat.
  Pauze
 8. Voorstellen van het bestuur
 9. Rondvraag
 10. Sluiting.