Jaarvergadering

ALGEMENE VERGADERING VAN  GEëRFDEN  VAN DE BUURTSCHAP VAN  DIEREN

De algemene vergadering van geërfden wordt gehouden op maandag 25 maart 2019 om 20.00 uur in zalencentrum Theothorne Callunaplein 77 te Dieren

AGENDA:

 1. Opening  door de president
 2. Notulen van de vorige vergadering d.d. 26 maart 2018 nr. 246
 3. Verslag van de penningmeester over 2018 en begroting 2019
 4. Verslag van de boekencontrolecommissie
 5. Jaarverslag van de secretaris
 6. Controle van de lijst van geërfden en nieuwe aanmeldingen
 7. Verkiezing buurtmeesters en commissieleden.

  PAUZE

 8. Voorstellen van het bestuur
 9. Rondvraag.
 10. Sluiting.